top of page

OM NORDGARDSETRA

Eneste seter i drift

Nordgardsetra 4H-seter er i dag Vestfolds eneste seter i drift. I gamle dager bodde budeiene fra Steinsholt på setra med sine kuer.

 

Sommeren 1990 var den første sesongen som åpen 4H-seter. Setra er ca 130 år gammel, men noen av bygningene ble flytta hit og er enda eldre. Nordgardsetra er en stor setervoll og det er 8 gårder som har seterrett her.  Opprinnelig var det 16 hus, i dag er det 12. Bygningene sør for veien brukes som hytter av eierne. 

3B89EE63-341B-4F9A-BFA7-01E1B891E34D-223

4H - Seter

Setra er godkjent 4H-seter og drives som en åpen besøksseter og som et kurs- og leirsted. Nordgardsetra har utviklet seg til å bli et møtested der mennesker og opplevelser står i sentrum, der mennesker i alle aldre og alle sosiale lag møter husdyr, natur og gamle tradisjoner. Gjennom positive opplevelser vil kursdeltagere og dagsbesøkende gjester også lære noe om gamle setertradisjoner og om norsk husdyrbruk og skogbruk.

 

Dyr på setra

På setra er våre mest vanlige husdyr; kuer, kalver, griser, lam, høner og hest. Les mer om dyra her.

bottom of page